17/9/2015 Ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση, Διοίκηση και Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA» με δύο κατευθύνσεις: α) Θεραπευτής SPA (SPA Therapist) και β) Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Ευεξίας και SPA (SPA Μanagement)

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος