1/11/2016 Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση, Διοίκηση και Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA»

Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Οργάνωση, Διοίκηση και Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA», η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών για δήλωση υποψηφιότητας παρατείνεται μέχρι και την 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00.

 

Για την Ε.Δ.Ε. του ΠΜΣ

Ιωάννα Λεονταρίδου