ΦΕΚ

Έγκριση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση, Διοίκηση και Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA» του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμετολογίας και του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, της της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του ΑΤΕΙ−Θ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ › ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1722 (18 Αυγούστου 2015) ↓