Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού


ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 ΑΚ-101 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 6
2 ΑΚ-102 ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA-  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 6
3 ΑΚ-103 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA – Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 6
4 ΑΚ-104 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6
5 ΑΚ-105 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

 

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – Κατεύθυνση: SPATherapist

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 ΑΘ-201 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ 6
2 ΑΘ-202 ΕΙΔΙΚΕΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ SPA 6
3 ΑΘ-203 ΕΙΔΙΚΕΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ SPA 6
4 ΑΘ-204 ΧΗΜΕΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 6
ΑΘ-205α ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6
ΑΘ-205β ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

 

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – Κατεύθυνση: SPAManagement

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 ΑΜ-201 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ SPA 6
2 ΑΜ-202 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ SPA 6
3 ΑΜ-203 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6
4 ΑΜ-204 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6
ΑΜ-205α ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6
ΑΜ-205β ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ SPA 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

 

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΑΚ-301 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ECTS):  90 ECTS